SPOSOBY PŁATNOŚCI

  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
    • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
    • płatność przy odbiorze u dostawy tj. za tzw. pobraniem.
  2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 73 1050 1070 1000 0092 6323 5443 (Bank ING Bank Śląski S.A.) DANIEL WÓJCIK, ul. Żywiecka 54/21, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372619516. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
  3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.
  4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  5. W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt 1.1 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

Enter your keyword